Kdo Bohu ve všem oddává se

Píseň z evangelického zpěvníku v mém podání (mp3).

Slova

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání;
v něj, v Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.

Co prospěje nám péče naše?
Co platno jest nám reptati?
Co platno v každé jitro plaše
zas nové nářky zdvihati?
Čím víc se ostnu zpěčujem,
tím víc své rány zjitřujem.

Nu, ztiš se, duše, ztiš se cele
a svěř své Páně vedení,
neb moudrá ruka Stvořitele
vše řídí k Tvému spasení;
on, jenž nám v Kristu Otcem jest,
ví nejlíp, jak nás k cíli vést.

Bůh k zármutku i k radování
zná příhodnost i pravý čas;
on po kratičkém zkušování
k nám v milosti se vrací zas,
a dřív než kdo se naděje,
svým k pomoci zas přispěje.

Nemysli, když tě Bůh tvůj tříbí,
že upadl jsi v nemilost
a že jen ten se Bohu líbí,
kdo v světě tom má všeho dost;
jen vyčkej, a již příští den
může los tvůj být proměněn.

Bůh vládne vším a snadné je mu,
co nemožné nám lidem jest;
hned může vše vzít bohatému
a bídné z prachu k slávě vznést;
on snižuje, on zvyšuje
a předivně vše spravuje.

Jen věrně, co Pán svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém;
jen pros, a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k Bohu lne,
ten na věky se nepohne.

V novém Evangelickém zpěvníku má číslo 703, ale má tam jen tři sloky.

Jiná píseň z evangelického zpěvníku: Ó svatý Bože, slyš naše hlasy.

Napsat komentář