Slepice, nebo vejce?

Co bylo dřív? Slepice, nebo vejce?

Odpověď záleží na tom, co rozumíte pod pojmem slepice. V běžném významu slova se tím chápe samička kura domácího. Ten byl vyšlechtěn pravděpodobně z kura bankivského.

Je obtížné stanovit hranici mezi kurem domácím a kurem bankivským, ale ať tuto hranici umístíme kamkoliv, tak slepice kuru bankivského snesla vejce, ve kterém byla slepice/kohout kuru domácího. Nejprve bylo tedy vejce.

Obecněji je však slepicí samice ptáků z řádu hrabaví (Galliformes). V tomto případě je otázka, zda Bůh stvořil slepici nebo vejce, ale tu nechám na Něm :-)

Napsat komentář