Ó svatý Bože, slyš naše hlasy (píseň)

Píseň Ó svatý bože mj. z Evangelického zpěvníku. Autorem textu je Alois Adlof, v podstatě zakladatel Církve bratrské. Jazyk archaický, ale téma překvapivě aktuální.

Mé podání (mp3) je „blues metal s husitskými prvky“ :-)  Ale spíše doporučuji novější kultivovanější verzi (rok 2020).

Noty ke stažení

 1. Ó svatý Bože, slyš naše hlasy,
  když k tobě lkáme za národ svůj!
  Vrať jemu opět ty blahé časy,
  kdy nad ním zářil obličej tvůj!
  Ach, Pane drahý, národ náš milý
  tvou povrh' pravdou v neštěstí svém,
  nehledá tebe, tvé nezná síly,
  ó vrať se k němu, oslav se v něm!
 2. Ó svatý Bože, svou sešli vláhu,
  ať zkvetou pouště, ať zkvete sad;
  veď nás zas cestou ke svému blahu,
  ať víry žáru ustoupí chlad.
  Dej Ducha svého na kosti suché,
  ať všude život je, Pane, zřít,
  otevři uši, k slyšení hluché,
  probuď si všude svůj věrný lid!
 3. Nechť, Pane, v našich příbytcích znovu
  tvůj sladký mocně zaznívá hlas,
  dej průchod všude milosti slovu,
  zástupy věrou v Ježíše spas.
  Jsme národ, símě těch, kteří mřeli
  za pravdu tvoji v úzkostech svých
  a kteří touhu tu jednu měli,
  bys ty jen vládl potomkům jich.
 4. Ó drahý Bože, viz naše strasti,
  slyš prosby naše za národ náš!
  Proč hřích má jemu dál ještě vlásti,
  proč má ho deptat dál satanáš?
  Ó přetni pouta, jimiž jej váže
  nepřítel lítý, jenž mu vše vzal.
  Slituj se, Pane, slovem svým káže,
  by národ z hrobu pověry vstal!
 5. Ó Pane drahý, slyš naše tužby,
  národ náš milý k životu vzkřis,
  a k tomu užij naší si služby,
  pošli nás k němu. Ó Pane, viz:
  dělníků málo, vystroj nás k dílu,
  ať otců dávných zkvete zas luh,
  zvěstovat spásu rač nám dát sílu,
  zmocňuj nás k práci tvůj svatý Duch.
 6. Vzbuď nám, ó Pane, jak Hus byl, lidi,
  by český národ budili zas,
  ať srdce naše jásajíc vidí,
  že vrací nám se milosti čas.
  Ó vyslyš prosby za národ český,
  ať zvýšen českým jsi hlaholem,
  a naprav všecky ty jeho stezky,
  ať zkvete rajsky ta česká zem!

A. Adlof 1897,
J. Nikorowicz, polský nápěv

Akordy

|: C# H A G# F# E D C# :|
f# E A A A H C#
C# H A G# F# E D C#
dohra: f# D C#

Ve Křesťanském kancionálu (zpěvníku Církve bratrské) jsou čtyři sloky (píseň 416). V novém Evangelickém zpěvníku (2021) píseň vůbec není.

Jiná píseň z evangelického zpěvníku: Kdo Bohu ve všem oddává se.

Napsat komentář